สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน