สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน