สำหรับเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน